Pár bodů, které vedly ke vzniku Bílé vlajky

11.04.2011 11:39

Mír a nenásilí. To přece chce každý rozumný člověk. Na tom je třeba stavět, ale rozhodně to není jediná věc, které je potřeba dosáhnout. Taky nelze tyto body prosazovat za každou cenu. Je přece logické se bránit proti agresorům, ale zároveň musí fungovat jisté mechanismy, které znemožní svévolné válečné operace. Zdá se mi, že dnešní systém je velmi pokřivený a zasahuje především v lokacích vlastního zájmu. Proč ale nezasáhnout tam, kde je očividně ve velkém měřítku ubližováno lidským bytostem a důkazy takového činění je možno snadno zajistit i za předpokladu zachování nestrannosti?  Rovněž je hloupé trvat na nenásilí při ochraně bližního, když je fyzicky napaden. V rámci našeho společenství budu vždy pro snižování "efektu přihlížejícího", tedy pro zásah proti aktuálně činěné nespravedlnosti.

Překladatelé - snaha o porozumění. Společnosti vychovávající špičkové znalce jazyků by měly být podporovány a měly by mít rozhodně vyšší finanční ohodnocení, než společnosti vyrábějící zbraně. Zjednat někde mír není o hlídání každého rohu po zuby ozbrojenými jednotkami. To možná v první fázi zákroku, kdy je potřeba neutralizovat ozbrojené skupiny. Pak ale musí přijít na řadu jednání s lidmi. Obyvatelé nemůžou a nesmí být překročeni. Všichni musí mít možnost účastnit se debat o budoucnosti země. Ozbrojené osvoboditelské jednotky se budou moci podílet na udržování bezpečnosti, ale nebudou mít právo zasahovat do procesu ustavování nového řádu soužití obyvatel. Překladatelé by měli v součinnosti s nezávislými a nekomerčními médii prostředkovat vývoj situace pro ostatní svět a zpětně reakce vnějšího světa na dění v zemi. Snad mohou nabídnout k prodiskutování příkladné modely, které dobře fungují jinde; nabídnout terapii odpuštění, přivést ke společnému stolu znesvářené strany a dohodnout určité vzájemné spravedlnostní minimum.

Informovanost a nezávislá média. Z předchozího vyplývá, že bez kvalitního nezávislého zpravodajství se žádné podobné snahy nemohou realizovat. Veřejnoprávní média mají podle mne své opodstatnění, nesmí se ale snížit k bojům o sledovanost, což by mohl zajistit garantovaný nepodmíněný příjem. Ten by měl zaručit i nestrannost, neboť nebude existovat mechanismus, který by přiřknul větší plat zpravodajům zabývajícími se určitými tématy na úkor jiných. Prostor by měl být dán rovnoměrně zastáncům i odpůrcům daných problémů. Úkolem tohoto vysílání či tisku by mělo být bezelstné prostředkování politického rozhodování a jednání, přihlížet k opozičním návrhům, snad taky dávat prostor kritickému hodnocení postupovaných kroků vládních činitelů a dalších veřejných subjektů včetně jejich protinávrhů. Mechanismy zajišťující takovéto fungování snad již někdo vynalezl, jen je najít a prodiskutovat.

Kontrola. V současnosti je na mnoha místech možno sledovat značné úsilí o kontrolu občanských i soukromých aktivit a předpokládám, že v brzké době budeme svědky podobných snah i u nás. Nebudu ovšem sám, kdo se domnívá, že je ve veřejném zájmu toto otočit. Měla by nastat kontrola veřejných činitelů v takové míře, že by z významných, lukrativních a rozhodujících postů byly učiněny pozice pro altruisticky založené osobnosti. Zdá se mi, že by se našel dokonce dostatek lidí, jenž by v jisté oblasti dočasně omezil své právo na soukromí a po vzoru jistých sociálních sítí by se stal skutečně veřejným činitelem.

Ti, jenž rozhodují o právech a povinnostech miliónu lidí, by měli mít pocit, že je na ně upřen zrak dvou miliónů očí a že když nebudou konat v souladu se svými sliby (či jinak dosaženou nabytou důvěrou voličů), tak se objeví i ruce, které je sesadí. Samozřejmě by nemělo jít jen o pocit, ale reálný mechanismus toto umožnující. Ubránit se uzurpátorům moci vyžaduje značnou ostražitost, která nám dnes dle mého schází. Bez spolehlivě nezávislého média je to pro širší veřejnost asi jen obtížně dosažitelné. Zároveň by měl mít každý dobré povědomí o moci médií a jejich vlivu jak na sebe, tak na okolí. Toto by mělo být zdůrazňováno, když už se nacházíme v informačním věku. Rovněž by mohl být dáván větší prostor obeznamování o možnostech občanského působení v rámci společnosti, které jsme součástí. Prolétnutí problematiky v rámci občanské výchovy na základní škole mi přijde nedostatečný.

Diskusní téma: Pár bodů, které vedly ke vzniku Bílé vlajky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek