Reakce na vystoupení pana Valacha o přímé demokracii

15.07.2011 13:09

(https://www.youtube.com/watch?v=0tvEbDycGPw)

Dívám se na video o přímé demokracii s Milanem Valachem. Na začátku představuje příběh svědčící o vrozenosti lidských instinktů pro spravedlnost, rovnost a svobodu. Dále hovoří o postupném dělení lidstva na ovládající menšinu bohatých a ovládanou masu chudých, což podle něj souvisí se vznikem státu. To také údajně vedlo k úmyslnému zmatení většiny lidu ohledně jejich schopnosti rozlišovat vlastní instinktivní cítění pro spravedlnost atd. Pokud jsou tu ovšem ve svobodných státech lidé, kteří si něco takového uvědomují a nechtějí podporovat takovou podřazenost, mohou se společně rozhodnout přestoupit na řád jiný. Ostatně už jednou jsem si představil Bílou vlajku jako takový nástroj odstátňování glóbu. Taková bezbarvá místa v atlasech, kde si velká většina lidí zvolila žít podle vlastního řádu. V dnešní době by ovšem jen sotva mohly vznikat tyto sovobodné měststké, okresní, krajové či oblastní "státy", kde by skutečně velká a rozhodující většina přijala dobrovolně vyšší stupeň odpovědnosti za politická rozhodnutí. Jaké procento lidí je ochotno postoupit svoje rozhodovací právo v oblastech, kterým nechce rozumět nebo jim prostě nerozumí? ...
Zmínka také padla o krizi v mezilidských vztazích. O tom jsem v souvislosti s Bílou vlajkou již něco napsal. Sdružujme se s lidmi pozitivními, vstřícnými, s lidmi schopnými přiznat si své vady a neproklínající ostatní za to, že jsou jimi kritizováni. Nebo chtějme alespoň takové za své představitele. Absolutismus začíná smrdět už při nakažení jediného člověka..
Jeden z dalších bodů, ke kterému má Bílá vlajka co říct, je požadavek na možnost kontrolovat jakoukoli moc v jakémkoli okamžiku. K tomu bych jen doplnil takovou podmínku, že už občansky prosazovaná moc jednotlivce se může zodpovídat kontrole. Není možné prosazovat svoji moc, proč řešit ten který problém podle mého a ne jinak, bez otevřeného jednání. Referenda? Ano, ale teprve lidem, kteří chápou, co to obnáší, kteří už na osobní úrovni dají slovo opozici, přihlédnou k nejpádnějším a nejsrozumitelnějším argumentům proti vlastnímu zastávanému názoru. Jakous takous demokracii už tu máme, rád zvednu ruku pro lepší. To bude ovšem vyžadovat ještě nějaké ty demokraty, jak by jistě dodal Masaryk.

18. 7. dopsáno:

V následné diskuzi se též objevily naprosto stěžejní myšlenky, se kterými se Bílá vlajka chce vypořádávat. Že je potřeba se zastat někoho, komu se děje křivda, ačkoli s ním třeba nesouhlasím, je skoro povinnost pro každého, kdo by chtěl symbol nosit. Ten uvedený citát se jistě bude muset brzy na našich stránkách objevit. Potom pánovi, který se ptal na to, jak začít, bych taky doporučil obeznámit se s konceptem BV. Všichni přece máme možnost vyjádřit souhlas nějaké ideji, a když se nám ji podaří udržet čistou, ochránit ji před možnými perverzemi, pak nám může v naší situaci podstatně pomoct. Požadavek na vlastní žurnál? Na tom začínáme taktéž pracovat! Nezbytnost! Samozřejmě ne nutně tištěný, ovšem určitou představu máme i o možnostech jistého druhu decentralizovaného prodeje.. O dalších nezávislých médiích je taky dobré vědět.

Tak se pojďme organizovat v důvěře, že nikdy neztratíme z dohledu mravní zřetel..

Diskusní téma: Reakce na vystoupení pana Valacha o přímé demokracii

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek