Spojme se

12.04.2011 11:52

Kolikrát už se lidi na světě za něco spojili! A k čemu to většinou vedlo? Aby se toho využilo proti někomou jinému. Je možný spojit se, aniž by to po všech vyžadovalo stát proti něčemu konkrétnímu? Spojit se pro samo toto spojení?

Jak řekl Stanislav Grof: "Co potřebujeme dnes ve světě, je spiritualita, ne víc náboženství. Protože náboženství sjednotí lidi v určitý skupině, ale postaví tu skupinu proti nějaký jiný."

Pod Bílou vlajkou se nespojujeme primárně kvůli vymezení se vůči nějaké jiné skupině a svědomí nám nedovol odsoudit vcelku jinou skupinu. Přesto si myslím, že spojení na základě společné identity, která bude představovat jenom minimální názorovou shodu, může vést ke kvalitnějšímu společnému žití. Bohužel i v rámci našeho spojení budeme nuceni stát proti některým vlastním členům, neboť všude se najdou nějací nekalí přisírkové, co toho budou chtít jen sprostě využít.

Jaké je tedy přibližné názorové minimum, které by si měl každý nositel bílé vlajky dobře uvědomovat? Je jím otevřenost a upřímnost, tolerance a smířlivost, respekt k odlišnému postoji.

Na jaké straně by například stáli nositelé našeho symbolu v průběhu demonstrací v Egyptě (za předpokladu, že by to nebylo popraviště)? Na obou. Vyhledávali by v rámci každé skupiny ty, jenž budou ochotni přistoupit na nenásilné a vstřícné řešení ke prospěchu většiny. Snažili by se najít společné stanovisko, pod které by se mohla podepsat většina obyčejných občanů z obou znesvářených uskupení. Tím by mohlo být například vytvoření platformy pro spravedlivé vedení debat o znovuustavujícím se společenském řádu soužití atd.

Teď co bude Bílé vlajce asi nejvíc vytýkáno. Jak se má postavit k člověku, který má za to, že by se mu nejlépe žilo pouze mezi svými? Že příslušnost k nějaké rase či náboženství a tak podobně je rozhodující pro kvalitu soužití s ostatními? Problém je to jistě velmi komplikovaný a dokud se o něm budeme zabývat jen na papíře, nevyřešíme asi nic. Můj náhled je takový, že každý má mít svobodnou možnost žít v takových podmínkách, které mu vyhovují. Při dnešní populaci zřejmě neproveditelné, nicméně pokud se na nějakém území rozhodnou žít podle jednoho uniformního stylu a svobodně se na tom shodnou, nebránil bych tomu. Pokud dotyční přijmou podmínky Bílé vlajky, nemělo by jít o nic škodlivého, neboť by nikdy nejednali proti vůli zúčastněných a přes své specifické uzavření se by vždy museli zůstat otevření. Bílá vlajka nikdy nebude omezovat lidi v tvorbě vlastního zákonodárství, nicméně pokud se jí bude chtít někdo někdy zaštítit, bude muset splňovat jisté standardy otevřenosti.

Diskusní téma: Spojme se

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek